Sessiz Hava Dağıtımı

Sessiz Hava Dağıtımı

Herhangi bir alandaki gürültü seviyelerini değerlendirirken birçok husus vardır. Hava dağıtımı bu faktörlerden sadece bir tanesidir. FabricAir tekstil kanal çözümleri ile gürültü seviyesini azaltmak için diğer faktörlere yoğunlaşabilirsiniz çünkü tekstil kanal teknolojisi metal kanallar gibi sert değildir bu nedenle ses yaymaz. FabricAir tekstil kanallar genellikle 25-30 NC (Noise criteria -gürültü kıstası-) aralığında çalışır, ancak 15 NC seviyesine kadar sessiz çalışacak şekilde tasarlanabilir.

Neredeyse Tamamen Sessiz Hava Dağıtımı

Geleneksel havalandırma sistemlerinde hava; kanaldan, menfez kutularından ve difüzörlerden dışarıya doğru geçerken gürültü oluşturur. Tekstil kanal çözümlerinde direnç en düşük seviyededir, bu nedenle gürültü oluşmaz- Oluşan ses yaklaşık NC 15 seviyesindedir.

Gürültü seviyesiyle ilgili hususlar uygulamadan uygulamaya büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Kütüphaneler, tiyatrolar, oditoryumlar, konser salonları, kayıt stüdyoları ve ibadethaneler çok düşük seviyede gürültü gerektiren uygulamalara örnektir; Bu nedenle, gürültü iletimlerini en aza indirmek ve boşluktaki ses karakteristiğini kontrol etmek çok önemlidir.

Akustik ortam; mekanın geometrisi, hacmi, kullanılan malzemeler, mekanın içindeki ve etrafındaki yüzeylerin iletim, yansıma ve ses emme yetenekleri gibi birçok faktörden etkilenir. İstenmeyen sesler ve gürültü kirliliği binada yaşayanların sağlığını, refahını, iletişimlerini ve verimliliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle havalandırma kaynaklı gürültünün en aza indirilmesi önemlidir.

FabricAir sistemlerinin gürültü aralığı 25-30 NC seviyesindedir, ancak 15 NC kadar düşük gürültü seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanabilir. Tekstil kanalların sessiz çalışması, bu teknolojiyi konfor uygulamalarında en iyi seçenek haline getirir, çünkü havalandırma sistemi iklimlendirilen alandaki gürültü kirliliğine katkıda bulunmaz. Bu nedenle tekstil kanal çözümleri tiyatrolar, konser salonları, okullar ve benzeri yerler için harika bir havalandırma çözümüdür.

Akustik Unsur Olarak Tekstil Kanal Çözümleri

Geleneksel metal kanallar esnek değildir bu nedenle ses iletir. Yapısal titreşimler kendilerini metalde gösterir, sesler yüzeyden yankılanır ve hava sistemde dolaşırken ses çıkarır. Metal kanallar ayrıca, bir odadaki sesi difüzörler aracılığyla bitişik odalara taşıyabilir.

Tekstil kanallar akustik soğurma ve sesi iletmeme özelliği ile metal kanallardan ayrılır. Bu, ses yankılanmasını azalttığı, kanal yüzeyinden uzaya geri yansıyan sesi engelleyerek önemlidir. Kumaş lifleri, ses dalgalarını ısı enerjisine dönüştürerek sesleri emer. Isı enerjisi, liflerin ses dalgaları tarafından bükülmeye zorlanmasıyla oluşur.

Konfor uygulamalarında, tekstil kanalların akustik özellikleri oldukça önemlidir. Tekstil kanalların ses emme özelliği, konuşma gizliliğini artıran, konuşmayı daha anlaşılır hale getiren ve alandaki genel gürültü seviyesini azaltmaya yardımcı olan yankılanma süresini azaltır. Böylece daha yüksek konfor seviyesi sunar. Kumaş kanal teknolojisi neredeyse sessizdir.

Tiyatrolar, oditoryumlar ve konser salonları gibi uygulamalarda, yüksek hava değişimi sağlamak için büyük hava deliklerine ihtiyaç duyulur. Geleneksel çözümler genellikle bu konuda yetersiz kalır. Bu tarz uygulamalarda metal kanalların tercih edilmesi, küf oluşumunun yanı sıra gürültü iletimi ve yankı oluşumu ile sonuçlanır. Aynı kural kütüphaneler ve ibadethaneler gibi sessiz uygulamalar için de geçerlidir. Kumaş kanal teknolojisi, küf oluşumuna yol açmaz ve neredeyse sessizdir, o yüzden bu tarz uygulamalarda ideal ortamı sunar. FabricAir tekstil kanal teknolojisi mükemmel konfor seviyesinde yüksek hava değişimi sunar.

FabricAir'de özel 3D yazılımımız ile projeniz için en iyi kumaş kanal sistemini tasarlayan özel bir mühendislik departmanımız bulunuyor.