En İyi Hava Dağılımını Oluşturmak

En-iyi-Hava-dagilimini-Olusturmak

En iyi hava dağılımını oluşturmak için FabricAir tekstil kanal sistemleri, uzman mühendislerimiz tarafından her projeye özel olarak tasarlanır.

En yüksek performans; havanın amacı, oda geometrisi, kanal aksesuarlarının yerleştirilmesi, akış modelleri, egzoz hava yerleşimi, ısı kaynağı yerleştirme, sıcaklık farkı (∆T), kumaşın geçirgenliği, tasarım basıncı gibi bir dizi faktörden etkilenir. ∆P)

En iyi tasarımı belirlemek için, mühendislerimiz projeye özgü faktörleri göz önünde bulundurarak, hangi tür iklimlendirmenin sağlanacağı, belirli hız gereksinimlerinin olup olmadığı gibi sorular sorar. Bu sorular, uygulamanız için en uygun olan akış modellerinin kombinasyonunu belirler.

Herhangi bir projede ideal hava dağılımını oluşturmak için, özel durumları göz önünde bulundurarak, akış modellerini birleştirmek genellikle uygundur bir seçenektir. İdeal hava dağılımı genellikle atış mesafelerine bağlı olarak bir kombinasyon halinde birincil ve ikincil hava akışlarından oluşur. Birincil hava akışı, ana sorunu ele alır. Birincil hava akışı örneğin, yaşam alanında konfor sağlamak, cereyansız bir ortam oluşturmak, hatta eşit sıcaklık için kullanılabilir. İkincil hava akışı ise nemli ortamlarda kanalda meydana gelebilecek yoğuşmayı önlemek için kullanılır.

Uygun akış modellerini seçmek, özellikle yaşam alanındaki konforu en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan uygulamalarda son derece önemlidir. Hava akış modelleri, kısa (yakın)ve bölgelerden uzun (yönsel) atışlara kadar uzanır aynı zamanda yüzey ile doğrusal akışlar arasında değişir. En iyi akış modelinin / modellerinin seçimi ve konumu her uygulama için farklıdır. Akış modellerinin sıraları, kanalın etrafına saat yönü baz alınarak yerleştirilir.